Performans Yönetimi

Yüksek performans kültürüyle, her zaman birlikte zirveyi hedefleriz. Çünkü Lideriz.

DAHA FAZLA
Performans Yönetimi Yaklaşımımız

Performans Yönetimi süreci ile şirketimizin vizyonu doğrultusunda belirlenen hedeflerin çalışanların katkılarıyla gerçekleşmesini sağlarken, hedeflere ulaşma sürecinde çalışanların katılımlarını adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirmeyi, motive edici bir çalışma yaşamı oluşturmayı ve kişisel gelişimi amaçlıyoruz.

Hedef Belirleme ve Değerlendirme

Bu sistem sayesinde çalışanlarımızın şirket hedefi paralelinde doğru amaçlara yönelmelerini sağlıyor, çalışanların performanslarını daha etkin kullanmalarını ve objektif değerlendirilmelerini amaçlıyoruz. İnsan kaynakları yönetimi anlayışımızın bir parçası olarak her yıl şirket hedeflerini bölüm ve bireylere indirgerken, bireysel hedeflerle çalışanlarımızın büyük resmin hangi parçasına katkı sağladıklarını anlamalarına hizmet ediyoruz.

Performans Yönetimi Sistemi

Performans Yönetimi Sistemiyle, yüksek performans gösteren bir organizasyon kültürü yaratmak başlıca amacımız. İş hedeflerine ulaşmak, yatırımcılar için kârlılık sağlamak ve rekabetçi bir insan gücüne sahip olmak için çalışanların gelişimine ve performans değerlendirme süreçlerine azami derecede odaklanıyoruz.

Türk Telekom Performans Yönetim Süreci üç temel aşamadan oluşuyor;

  1. Planlama ve Hedef Belirleme Dönemi
  2. Hedef Revizyon ve Ara Değerlendirme (Geribildirim) Dönemi
  3. Yılsonu Değerlendirme Dönemi

Performans sürecinin sonuçları, eğitim ve gelişim, yetenek yönetimi, ücret yönetimi ve ödüllendirme, kariyer planlama ve yönetimi gibi diğer kritik insan kaynakları süreçlerine katkı sağlıyor.

Çalışanlarımızın girişimci kabiliyetleri de kurumsal yapı altında zenginleşiyor. Bu süreç gelecek hedefleri ve kariyer planlamalarına katkı saylayacak şekilde yürütülüyor.

Hedef Bazlı Değerlendirme

Hedef Bazlı Değerlendirme kapsamında, çalışanlarımızın şirket stratejilerine uygun hedeflerini belirlemelerini ve doğru hedefleri almalarını sağlıyoruz.

Hedef belirleme sürecinde, fark yaratan, bireysel katkıyı gösteren, hem çalışanlarımızın kariyer hayallerini hem de şirketimizin performans beklentilerini ortak bir paydada birleştiren hedeflerin belirlenmesine önem veriyoruz.

Sene başında belirlemiş olduğumuz hedefleri, hedef revizyon döneminde yöneticimizle yaptığımız geribildirim görüşmelerinde gözden geçirerek gerekli durumlarda revize ediyoruz.